محله، خیابان، شهر، کشور، زمین… هر کسی برای خود قلمروی انتخاب می کند. هر کسی می خواهد در محدوده قلمرو خود حکومت کند. شاید یکی از انگیزه های فضانوردان تسخیر قلمرو موجودات دیگر باشد.

یکی از دوستانم به من گفت: «چه دنیای کوچکی است. می توان دور آن را با دوچرخه رکاب زد.» با خود کمی فکر کردم… چه جالب! چقدر زمین قلمرو کوچکی است. آنقدر کوچک که انسان را ارضا نمی کند. از او پرسیدم پس قلمرو تو کره زمین است؟ شاید هم تو قلمروی نداری! گفت: «ما محکومیم به داشتن قلمرو، حتی شازده کوچولو هم قلمرو داشت. ولی کاش می شد نداشت. کاش می شد به هیچ چیز تعلق نداشت. کاش می توانستم به پنجشنبه بگویم، آهای…! دیگر برایم عزیز نیستی، چون آخر هفته با اول هفته من فرقی ندارد.»

حرفهایش مرا عمیقا در فکر فرو برد. نمی توانستم درک کنم که امروز فرقی ندارد که شنبه باشد یا چهارشنبه، آخر برج باشد یا وسط آن، شهرمان سه میلیون جمعیت داشته باشد یا هشت میلیون، خانه مان بالای شهر باشد یا پایین شهر.

شاید باید قلمرو نداشت تا فهمید!

11 Comments

 1. صبا

  ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش
  بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
  😉

 2. ...

  بسم الله الرحمن الرحیم
  مالک الملک تؤتی الملک لمن تشاء و تنزع الملک ممن تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر

 3. ...

  به نام خدا
  بگو: «بارالها! مالک حکومتها تويى؛ به هر کس بخواهى، حکومت مى‏بخشى؛ و از هر کس بخواهى، حکومت را مى‏گيرى؛ هر کس را بخواهى، عزت مى‏دهى؛ و هر که را بخواهى خوار مى‏کنى. تمام خوبيها به دست توست؛ تو بر هر چيزى قادرى.

  آل عمران آیه 26

 4. Morteza

  @Anonymous: My website has a problem with monthly bandwidth, so I moved here unitl I get a stronger webhost.

 5. Hesam

  تا وقتي كه بچه ايم قلمرو ما به اندازه يك قالي با گلاي قرمزه كه كسي اجازه نداره بياد روي اون فرش و اگه بياد از اونجائيكه زورمون بهش نميرسه ميزنيم زير گريه
  يكم كه بزرگتر ميشيم قلمرو ميشه يك كلاس دوست نداريم توي اون كلاس كسي رو حرف ما حرف بزنه
  يكم بزرگتر كه شديم قلمرو ميشه اندازه يك خونه و همسر آدم بايد مطيعش باشه ولي وقتي به آخر عمر كه ميرسيم ميبينيم اي كاش قلمرومونو زياد نميكرديم و همون يه دونه قالي رو نگه ميداشتيم چون حس ميكنيم كه تمام اين گسترش قلمرو كاري بيهوده بوده و تمامش با مردن انسان از بين ميره….ا

 6. pegah

  bishtar az on chizi ke khodam hata mitonestam fekresho bokonam in post ro dost dashtam mamnonam baraye eshterake in hese khob .

 7. Charly

  Its the point where we bump into a BIG question??Where is the Border between MIND and Body?
  a teritory for body but what about mind and dream?
  “An infinite mind in a finite body!”
  isnt that a crazzy cool situation?

 8. Bahare

  To be, or not to be: that is the question:
  Whether ’tis nobler in the mind to suffer
  The slings and arrows of outrageous fortune,
  Or to take arms against a sea of troubles,
  And by opposing end them? To die: to sleep;
  No more; and by a sleep to say we end
  The heart-ache and the thousand natural shocks
  That flesh is heir to, ’tis a consummation
  Devoutly to be wish’d. To die, to sleep;
  To sleep: perchance to dream: ay, there’s the rub;
  For in that sleep of death what dreams may come
  When we have shuffled off this mortal coil,
  Must give us pause: there’s the respect
  That makes calamity of so long life;
  For who would bear the whips and scorns of time,
  The oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,
  The pangs of despised love, the law’s delay,
  The insolence of office and the spurns
  That patient merit of the unworthy takes,
  When he himself might his quietus make
  With a bare bodkin? who would fardels bear,
  To grunt and sweat under a weary life,
  But that the dread of something after death,
  The undiscover’d country from whose bourn
  No traveller returns, puzzles the will
  And makes us rather bear those ills we have
  Than fly to others that we know not of?
  Thus conscience does make cowards of us all;
  And thus the native hue of resolution
  Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
  And enterprises of great pith and moment
  With this regard their currents turn awry,
  And lose the name of action. – Soft you now!
  The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons
  Be all my sins remember’d.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 1 =